Den information som sammanställs och presenteras i Pageros Compliance Monitor består av ett urval av nyheter och uppdateringar om lagkrav gällande e-dokument och kan innehålla referenser till individuella analyser och åsikter. Vår Compliance Monitor gör inte anspråk på att ge en fullständig översikt över nyheter och uppdateringar gällande indirekta skatter, eftersom innehållet har anpassats till de tjänster som Pagero erbjuder. Allt innehåll i vår Compliance Monitor ska endast ses som Pageros strävan att informera om relevant utveckling och inte som en ursprungskälla till information eller råd. Mottagaren måste fatta egna informerade beslut om hur man skall hantera eller agera på den givna informationen.